Merkür kova burcuna geri gidiyor

11 Ocak ile 2 Şubat arası, astrolojik olarak yazılı ve sözlü iletişimi temsil eden gezegen Merkür geri hareketine geçiyor.
Rasyonel aklı ve mantığı da temsil ettiğinden düşünce ve algımızda da problem yaratma olasılığını beraberinde düşünmemiz gerekiyor.
Dolayısı ile bu dönem her şeyi iki kere düşünmek, iyi analiz etmek, yanlış anlamalara ya da yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

 

Esasında Merkür’ün temsil ettiği konularda dış dünya ile çok meşgul olmaktan biraz geri durup iç dünyamızla vakit geçirmemiz gerekiyor. ‘Öz’ümüzle Kendimizle iletişime geçtiğimizde dış dünyada sorun çıkmasına gerek kalmayacaktır.

Bu dönemlerde yarım kalmış işlerimizi bitirmek çok verimli sonuç verecektir. Daha önceleri başlamış projeleri geri dönüp tamamlamak için çok verimli bir süreçtir.

Eskiye ait ilişkiler bazı tesadüfler eseri yeniden gündem olabilir. Eğer bu ilişkilerle ilgili yarım kalmış bir değerlendirme varsa bunu tamamlatmak ister Merkür. O ilişkimizle ilgili düşüncelerimizi yeniden  analiz ederiz  ve bu konuda netleşiriz.
 Bize ayna tutan İlişkilerimiz aracılığı ile tespit ettiğimiz aslında, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz ya da duygularımızdır. Gerçekte netleşerek keşfettiğimiz o ilişki kanalıyla kendimizin bir yönüdür. Bu ders ise hiçbir kitap bilgisi ile öğrenilemez.

Her zaman yaptığımız işlere kaptırmış giderken ve başka hiçbir işe dönüp bakamazken ortaya çıkan terslikler gibi görünen durumlar gerçekte rutini kıran, ezberi bozan tetiklemelerdir.
 
Bunlar olduğunda şöyle bir durup şimdi ne olacak, nerede duruyorum, ne yapıyorum diye düşünüp kendimizin durduğu noktayı kavrar, ya da gözden geçiririz. Yapmakta olduğumuz her ne ise gerçekten özümüze uygun mudur? Bunu düşünebiliriz. Bu da geriye bakıp eksik ya da fazla ne yapmış olduğumuzla ilgili bir zaman yaratır. Bu zaman zarfında da eksik taşları yerine oturturuz tamamlanması gerekeni tamamlar ya da aksine fazla yapılanı da geri çekeriz.

Kova burcunun temsil ettiği konulara da dikkatimiz çekilecektir kuşkusuz. Kova bireyleşme sürecimizi ve özgürlüğümüzü temsil ettiğinden kendimizi ne derece özgürce ifade edebiliyoruz bununla yüzleşeceğiz.
Kova’nın istediği değişime ne kadar açığız bu dönem çıkan değişiklik ihtiyaçları ile göreceğiz.
Arkadaş gruplarında ya da ekip çalışmaları esnasındaki gruplarda özgün yönlerimizi açığa çıkarabiliyor muyuz yoksa sürü psikolojisi ile mi sürüklenip gidiyoruz?

Bu yönümüzle yüzleşmemizi sağlayan aksiliklere kesinlikle sağduyu ile yaklaşmalı ve değerlendirmeliyiz. Belki de özümüzle bağdaşmayan yapıda ki bir grupta hiçbir özelliğimizi ortaya çıkaramadan, mesafeli ve hissiz yok olmaktayız. Böylece içimizdeki deha da yok olmakta, akacak bir kanal bulamamakta.

Kova ve yöneticisi Uranüs, teknoloji ve bilimi de temsil eder. Dolayısıyla teknolojik aletlerde özellikle bilgisayar sistemlerinde bir soruna sebep olabilir, tedbirlerimizi alalım. Telefon, Televizyon gibi iletişim araçlarının olmadık zamanda bozulmalarına aşırı tepki göstereceğimize sakin kalmaya özen göstermeliyiz, isyan Kova burcunun gölgesidir.

Merkür alış verişi de temsil ettiğinden özellikle Kova nın temsil ettiği teknolojik cihazlarda alımlarda çıkabilecek sıkıntılara karşı tedbirli olmalıyız.

Kova burcu İnsan Hakları ve Özgürlüklerini de temsil eder. Toplumda bu konularda sıkıntılar baş gösterebilir. Özgürlük adına başkaldırı, isyan ve  anarşi yaratmaya sebep olacak konuların kaşınmaması gerekir. Adil davranmak herkese konuşma hakkı vermek ve insan haklarını gözetmek ve gözetmeyenleri uyarmak bu dönemin önemli özelliğidir.

Yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak için doğru bir zaman değildir, sonradan kokusu çıkabilecek sorunlar olabilir.

Şimdi tüm burçlar için hangi sahalar etkilenecek buna bakalım.(Yükselenlerinize göre de okumaya özen gösterin)

KOÇ

Merkür’ün geri hareketi Koçlar ve yükseleni Koç olanlar için ,  arkadaş gruplarında, bir ekiple giriştiğiniz projelerde, çeşitli yanlış anlama ya da yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Projelerin ertelenmesi ya da Teknik donanımlarda sorunların gecikmelere yol açması görülebilir. Aşırı bireysel hareketler bu süreçte uygun değildir. Ekip çalışmalarında eşitliği bozucu söylemlerle sözünü geçirmeye çalışmak, adil olmamak yanlış olur.
Her zaman görüştüğünüz arkadaşlarınızla ara vermenizi gerektirecek bir konu ya da iletişim kopukluğu yaşanabilir. Bu süreçte çıkan aksaklıklar size, bir gruba ya da ekip projesine ne kadar dahil olabildiğiniz ya da gruba dahil olabilmek için nelerinizi feda ettiğiniz üzerinde düşünmenize sebep olabilir. Unutulmamalıdır ki ekip çalışmasının hedefi projenin optimum başarısı için herkesin üzerine düşeni yapmasıdır. Otorite çatışmalarına malzeme olmak değil.


BOĞA

Merkür’ün geri hareketi Boğalar ve yükseleni Boğa olanlar için; İş ve Kariyerinizde bir değişikliği gündeme taşıyacak bir hareketi gösteriyor olabilir. Bu her zaman iş değişecek demek değildir, sadece o arenada belki yapılan işin yapış şeklinde bir farklılaşma gerekliliğinin tespitine yarayan uyarı niteliğinde bir aksilik de olabilir. Otorite konumundakilerle takışmamaya özen gösterilmeli, ani kararlarla hareket etmek yerine Şubatı beklemeye özen göstermelidir. Evlilik ve Ortaklıkla ilgili de karar vermek bu süreçte tavsiye edilmez.(Ancak önceden alınmış kararları tamamlamak için harekete geçmek doğrudur.)
Ebeveynlerle ilgili alınması gereken kararlarda acele davranmamalıdır, iletişim kopukluğunu çağrıştıran sözel tartışmalara prim vermemelidir.

İKİZLER

Merkürün geri hareketi İkizler ya da yükselen İkizler için 9. evlerinde olmakta. Uzak yolculuklar için iyi bir zaman değil her türlü turizmi içeren alanlarda dikkatli ve kontrollü gitmeli. Yabancı şirketlerle yapılan işlerde yeni girişimler için Şubat beklenmelidir. Yayıncılık konularında çalışanlar işlerini görürken gözlerini dört açmalı olabilecek yazım hatalarını aza indirmek için çalışmalıdır. Yüksek eğitim kurumları ile olabilecek yeni girişimler bu dönem için sağlık verilmez. Ayrıca Yargı ile ilgili  konular içinde iyi sayılmaz.
Bunun yerine yaşam felsefelerini, prensiplerini gözden geçirmeleri gereken bir süreç. Çıkan tüm aksaklıklar inançlarını ve değişmez içsel kanunlarını (aileden, sosyal çevreden ya da inanç sisteminden kaynaklanan) gözden geçirmeleri, sorgulamaları  içindir.

YENGEÇ

Merkür’ün geri hareketi, Yengeçler ve yükseleni Yengeç olanların 8.evinde olmakta. Hisseli para ve mallarla ilgili paylaşımları olanların dikkatli davranmasını gerektiriyor. Bankalar, Sigortalar, Vergiler, Borçlar ve Alacaklar ile ilgili konularda gecikmeler ya da hatalı işlemler çıkabilir. Kredi çekmek için iyi bir süreç değildir.
Maddi düzeydeki paylaşımlara bakış açımız ve tutumumuz, derin psikolojik düzeydeki paylaşımlara nasıl baktığımıza da ayna tutuyor. Kendimizin bile bazen farkında olmadığımız hırslarımız, kıskançlık ya da aşırı fedakarlık gibi gölgelerimiz bu alanda yaşayacağımız krizler aracılığı ile su yüzüne çıkıp kendimizle yüzleşmemizi sağlayabilir. İstenen odur ki insanlar bu özelliklerini fark edip değiştirmek için çaba sarf etsinler. Yengeçler yukarıdaki konularla karşılaşırlarsa bu konularda içsel bir bakış geliştirirlerse onlar için faydalı olacaktır.

ASLAN

Merkür’ün geri hareketi Aslanların partner ilişkilerini ve iş ortaklıklarını gösteren ev olan 7.evde olmaktadır. Ayrıca Birebir danışmanlık alacakları  kişileri de temsil eder bu ev.
Partnerleriyle fikir çatışmalarını, onların, özgürlüklerini kısıtlayıcı olarak gördükleri davranışlarını öfke ile dile getirmekten ziyade sorunu tespit edip uygun bir zamanda halletmek üzere ertelemenin daha iyi olacağı bir süreç.
Ayrıca iş ortaklarıyla çıkan sorunlara da yukarıdaki gibi yaklaşılmalı. Danışmanlık almak ve Dava açmak, iş anlaşması yapmak bu süreçte verimsiz olur.
Aslında kişi iletişim kurma modeli ve ilişkilere bakış açısındaki aksayan yönleri görebilmek için partner yada iş ortaklarından geri yansımalar  almaktadır bu süreçte. Karşısındakiler ayna tutmaktadır kendisine . Konuya bu açıdan bakmak Aslanlar için ilişkilerdeki gölgelerini algılaması adına sağlıklı olacaktır.

BAŞAK

Merkür’ün geri hareketi 6. ev dediğimiz, iş ortamımız, çalışma arkadaşlarımız ve sağlığımızı temsil eden sahada olmakta. İşte yeni projeler başlatmamalı, sözleşmeler imzalamak sıkıntı doğurabilir. İş ortamına yeni bir çalışan almak ya da çıkarmak için iyi bir zaman değil Başaklar için. Ayrıca sağlık konusunu içeren tahliller, ya da kontrollerde yanlışlıklar yada hatalar olabilir. İki kere kontrol edin bu dönem. Kişinin iş hayatında, işini yapış tarzında ve iş ortamındaki ilişkilerinde değişiklikler ve aksamalar olabilir. O sebeple bu dönem verimli çalışmak, iletişimimizi bizi besleyecek faydalı olacak konularda yapmak çok önemlidir. Ayrıca bedenimizin sesini duyup, gerekli rejim ya da sağlıklı beslenme kuralları devreye almak için iyi bir zaman.

TERAZİ

Merkür’ün geri hareketi,  Teraziler’in romantik aşk ilişkileri, eğlence hayatı, hobileri ya da çocuklarıyla ilgili konularında aksamalara gecikmelere ya da yanlış anlamalara sebep olabilir. Teraziler ya da yükseleni Terazi olanlar bu dönem öz güven eksikliği hissedebilir ve kendini ifade etmekte zorluk çekebilir. Boş zamanlarda nasıl vakit geçirdiğimiz üzerinde dikkatlice düşünebiliriz. Zaten düşünmesek de sıkıntı veren bir durum bize bunu düşündürecektir.
 5. ev yaratıcığımızı gösterdiğinden ilhamlarının gittiğini hissedebilirler. Heyecanlanmayın Merkür ileri harekete geçtiğinde bu durum düzelecektir. Ancak bu süre içinde dikkatinizde öne çıkacak konuları not ederseniz, bu konularda düzeltmeniz gerekenlerle yüzleşebilirsiniz.

AKREP

Merkür’ün geri hareketi Akrepler ve yükseleni Akrep olanların aile ve ev’le, yuvayla ilgili konularında önemli değişikliklere sebep olabilir. Yer değişikliği ile ilgili konularda acele karar vermemeliler. Gayrimenkul ile ilgili gecikmeler baş gösterebilir. Aile içindeki iletişimde çıkabilecek sorun diye adlandırdıkları konulara yaklaşımları sağduyulu olmalı, sonradan pişman olacakları sözler sarf etmemelidirler. Duyguları ve alışkanlıkları tehdit altında hissedebilirler ancak bu süre geçince geriye kalan, kafalarında kurdukları endişeler olduğunu görebilirler. Bu durumun gösterdiği esasında kişinin iç dünyasındaki, bilinç altındaki korkuları ile yüzleşmesine sebep olacaktır.

YAY

Merkür’ün geri hareketi Yaylar ve yükseleni Yay olanların, sözlü ve yazılı iletişim alanında
Problemlere yol açabilir. İç dünyaları ile iletişime daha fazla önem vermeliler. Böylece gerçekten ne istedikleri ile yüzleşip o merkezde iletişimlerini değiştirmek için bir fırsat olduğunu anlayacaklardır. Kardeşler kuzenler ve yakın çevre ile olan iletişimlerinde daha dikkatli olmalılar. Seyahat konusunda çıkabilecek gecikmeleri kafaya takmadan, bunun olmasında daha derin bir sebep olduğunu düşünmeleri daha sağlıklı sonuç verecektir.
3.evde Merkür’ün geri hareketi dinlemeyi unutanlar için, gerekli bilgiye ulaşamamak gibi bir sorunu da beraberinde getirir .Biraz susup karşısındakilerin dediklerini daha derin düşünürlerse Yaylar algılarının çok daha berrak olacağını görecekler.

OĞLAK

Merkür’ün geri hareketi Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanların maddi, manevi kaynaklar evi olan 2. evde olacaktır. Güvenlik duygusunu paraya dayandırmış olan oğlaklar için bu süreç paradan daha değerli olan manevi kaynakları yani becerilerini, yeteneklerini fark etmeleri ve güvende olmalarını sağlayan esas değerlerin bunlar olduğunu fark etmelerinin zamanı.
Kişinin  parayı nasıl kullandığı, neye, nasıl para harcadığını gözden geçirip çeki düzen vermesi gereken bir süreç. Bu dönem bir yatırım dönemi değildir. Bilakis varlıklarına sahip çıkması ve açılmaması gereken bir dönemdir.

KOVA

Merkür’ün geri hareketi Kovaların ve yükseleni Kova olanların ilişki kuruşlarını ve fikirlerini ortaya koyuşlarını gözden geçirmesi gereken bir süreç. Çünkü kendilerini dışarı yansıtma modelinde değişiklikleri içinde barındırıyor. Fiziksel olarak görünümlerinde de değişiklik yapmak için uygun değil. Kişi ‘Ben’i çok öne çıkarabilir. Söylemlerinde diretebilir. Bunun için iyi bir zaman değil. Bir şeyleri başlatmak için dayatmaktan ziyade süregelen tamamlanmamış projelere yoğunlaşırsa kendi ile ilgili daha verimli olur.

BALIK

Merkür’ün geri hareketi Balıklar ve yükseleni Balık olanların 12. evinde olacağından biraz iç dünyalarına çekilip mümkünse kendi kendilerine kalmaları gereken bir süreçtir. Eğer bu yalnız kalma ihtiyacını hissediyorlarsa  ‘bana neler oluyor depresyonda mıyım’ demesinler. Bu yeni bir şeye başlamadan önce zemini temizlemek için derin düşüncelere dalma sürecidir. Eğer bu süreçte dış dünyada çok aktif olmaya çalışırlarsa işte o zaman terslikler olabilir. Kendinizin ya da yakınlarınızın hastalık problemleri ile uğraşabilirsiniz ve isyan ederek içinizdeki sevgi, şefkat ve fedakarlıkla ilgili vicdan azabına sebep olacak davranışlar sergileyebilirsiniz. Sağlık tahlili ya da testlerde gelişebilecek hatalara karşı uyanık olun. Kendinizde ya da yakınlarınızda çıkabilecek rahatsızlıklar esasında yaşamın anlamını sorgulamanız içindir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)