Giriş Yap Yazar ol!

Firkete Hesabına Giriş Yap


Yazar ol!

Yıldız işareti (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.

Kovada ay tutulmasının ortaya çıkardıkları

Kova burcu özgürlüğü, orjinallik ve yaratıcılık ile akıl ve dehayı, çağın ötesini düşünüp görebilmesi nedeniyle yenilikçiliği, bu yenilikleri hayata geçirecek reformları, devrimleri;
Eşitlikçi yaklaşımları ile demokrasiyi, insan haklarını, hiç kimsenin yürümediği yolları yürüme dürtüsü ile de kaşifliği, buluşçuluğu temsil eder.

Kova burcu, sıra dışı ve özgürlükçü düşüncelerini ortaya çıkarabilmek için sürü psikolojisi ile bir gruba dahil olmak adına, özgün fikirlerini ortaya koyamazsa hayatın kıyısında kalıp başkalarının yaptıklarına seyirci olup ve onları seyreder pozisyonunda hayatın içine girip dolu, dolu yaşayamadan sıkıntı içerisinde sürdürür yaşamını, mesafeli ve soğuk.Dahi yokolur.
 
Ancak herkesten farklı halini bir şekilde ortaya serme dürtüsü güçlü olduğundan, olmadık yerde herkesi şaşırtan acayiplikler yapıp kendini zor duruma sokabilir.
 Bu durumun olmaması için, herkesin kabul etmeyeceğini varsaydığı çağın ötesindeki fikir ve görüşlerini mutlaka ifade etmesi gerekir. Evet bazen acayip karşılansa bile bu riski göze almalıdır.
 Bu durum içinde bulunduğu topluluk, grup yada aile tarafından kabul görmese de o bundan vazgeçmemelidir.
Tabi hepsinden önce kendini tanıması bu farklılığının farkına varması gerekir.

Kova önce bireyliğini fark etmek ve yaşamak adına adım atmalıdır.
 Birey olmayı başardıktan sonra toplumdaki yerini bulmalıdır. Bireyliğinden taviz vermemelidir. Kimse onunla aynı fikirde olmasa da o meşhur inadı ile herkese karşı koyabilir.
Ve yine inadı ile üstünde çalıştığı konuyu geliştirerek bir keşifte bulunabilir.

Bu inatçılık eğer geleneksel rolünde kalmakta israr etmek konusunda olursa, özgürlükle ilgili duyguları olmadık yerlerde isyan çıkarmasına sebep olur.

Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi her burç karşıt burcun özelliklerini de taşır bir miktar ve bununla dengelenir.

Kovanın karşıt burcu Aslandır. Aslan ‘Ben’ der. Benim söylediklerim yapılsın, benim sözlerim dinlensin der. Sahnenin ortasında olmak ve alkışlanmak ister.
Aslan kraldır herkes onun önünde eğilsin ister, oysa içindeki ışığı ve ısıyı doğal olduğunda ve extra performans göstermediğinde de yaratıcılık olarak dışarı yansıtır.
 Etrafın alkış ve onayına takılmadan kendini bu dünyada ifade etmelidir Aslan.

Bunu yaparken de karşıt burcu olan Kovanın kolektif çalışma, beraberce ama eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortamda tüm insanlık adına da faydalı olacak bir amacı takip etmek gibi hedeflerini devre içine alarak bir düşünce geliştirmesi lazımdır.
Yine Kovanın objektif bakış açısını benimseyip, bazen bir durup, bir adım geri mesafeye çekilip tabloyu uzaktan gözlemlemeli ve tarafsızca kararlar alabilmelidir.

Aslanın tersine Kova, örnek vermek gerekirse laborotuvarında deneyler yapan bir bilim adamı gibi hayatın içine katılmadan dışarıdan izleyip incelemelerde bulunup, kendi kendine kavramlar oluşturur, köşesinden mesafeli ve soğuk, kendini hiçbir yere ait hissetmeden seyirci kalabilir, Oysaki hayata katılıp (Aslan gibi) yaratıcılını orijinal fikirlerini bir grupla paylaşmalıdır.
Kovalar en iyi arkadaşlık edilen burçtur ve sosyallikleri çok öndedir.

Aslanlar Kovadan örnek alıp tek başına parlamaya çalışmamalıdır.
 Diğer insanlarda en az onun kadar değerlidir ve onunla eşittir, onların da düşüncelerini kayda almalı, kendilerini bir şekilde ifade etmelerinin önünü kesmemesi lazımdır. Artık beraberce ışığı saçma zamanıdır.
Herkes yeteneklerini ortak amaç uğruna ortaya sermelidir. Böylece Gerçek Bireylerden oluşan, herkesin kendini birbirine beğendirme kaygısı olmadan, doğal bir şekilde yetenek ve düşüncelerini akıtabildiği ve bunlarla da Ortak, Yüksek amacı beslediği bir Grup, Topluluk, Toplum oluşur.

Kovada transit giden Neptünün de katkısı ile Birlik bilinci ile herkesi olduğu şekliyle kabul ederek, farklılıklarına saygı göstererek, her farklı rengin bütünün içinde bir amacı olduğunu kavrayarak değişmemiz gerekiyor.
Birlik içinde Egolarımızı bir tarafa koymalı, bir arada çalışabilmeliyiz.

Bu ay gerçekleşen Aslandaki Güneş tutulması arkasından, karşıt burcu olan Kovadaki Ay tutulması, hem de Dolunayla birleşmiş olan Ay tutulması ( ki turbo etkisi yapar) yukarıda anlattığım ana mevzunun anlaşılabilmesini, idrak edilebilmesini sağlayacak çeşitli senaryoları hayatımıza çeker.
Tek tek kişisel haritalarımızda bu Aslan, Kova karşıtlığı hangi ‘ev’lerde ise o evlerin temsil ettiği dünyasal mevzular çerçevesinde olaylar yaşatır bize ancak esas öğrenmemiz gereken, senaryonun altındaki ana mevzu yukarıdaki temadır.  Tabiî ki, kişisel haritalarda tutulmaların olduğu derece ile herhangi bir planetimiz çok yakın açı yapıyor ise o planetin temsil ettiği konu da dahil olacaktır, öğrenilmesi gerekenlere.

Tutulmalar, daha önceki yazımda bahsettiğim gibi adeta kozmik bir bitiş ve başlangıç zamanının habercileridir.
Bu biten belki bir ilişkimizdir, belki bizi zaten bunaltan işimizdir, belki de çocukluğumuzdan getirdiğimiz bir alışkanlığımızdır, ya da bilinçaltımızdaki bir korkumuzdur,  belki bağlanmaktan korkuyoruz ve bunu geride bırakıp sevdiğimizle daha yakın bir temasa geçiyoruz, yada tam tersine yalnızlıktan korktuğumuz için zaten iyi gitmeyen ve bizi aşağı çeken ilşkimizi bitiriyoruz, belki psikolojik olarak tutunduğumuz bir hastalığımıza tutunmayı bırakıyoruz, bitiriyoruz.
Belki Ego savaşını bırakıyoruz, yargılayıcı tavrımızı bırakıyoruz yada aşırı fedakarlık göstermeyi artık bırakıyoruz,
Tutunduğumuz her ne varsa Dolunaylarla birlikte çıplak bir şekilde yüzeye çıkacak bu turbo etkisiyle, kendimizde bilinçli bir şekilde göreceğiz. Yüzleşeceğiz.  Ve bitireceğiz. Bununla birlikte büyüdüğümüzü hissedeceğiz.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Yorum Yaz...