Çocuk hakları evrensel nitelikte olan din, dil, ırk, cinsiyet ve renk ayrımı gözetmeksizin dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu bir kavramdır.   Çocuk... devamı